Privacy

Dit is de privacyverklaring van Bianca van de Ven Fotografie, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61844527, inzake de website www.biancavandevenfotografie.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Bianca van de Ven Fotografie door middel van het contactformulier van www.biancavandevenfotografie.nl

Bianca van de Ven Fotografie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten Bianca van de Ven Fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bianca van de Ven Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Bianca van de Ven Fotografie, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Bianca van de Ven Fotografie en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Bianca van de Ven Fotografie worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Bianca van de Ven Fotografie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Bianca van de Ven Fotografie.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Bianca van de Ven Fotografie bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Bianca van de Ven Fotografie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
20 maart 2018